Inlägg publicerade under kategorin Försäkringskassan

Av D&G - 3 oktober 2007 15:25

genom att mitt i en period gällande bostadsbidrag kan FK göra sina "egna " förändringar - ibland dessa ett antal mer suspekta än andra

Följande gäller beträffande återbetalning ( åt båda håll )

LAGEN OM BOSTADSBIDRAG
Slutligt bostadsbidrag

21 b § Slutligt bostadsbidrag bestäms för varje kalenderår under vilket preliminärt bidrag har betalats ut.
Slutligt bostadsbidrag bestäms efter den tidpunkt då taxeringsbeslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324)
senast skall ha meddelats. Lag (1996:441).

22 § Bestäms det slutliga bostadsbidraget till högre belopp än vad som för samma år har betalats ut i preliminärt bidrag,
skall skillnaden betalas ut. Bestäms det slutliga bostadsbidraget till lägre belopp än vad som för samma år har betalats
ut i preliminärt bidrag, skall skillnaden betalas tillbaka.

Belopp under 1 200 kronor skall inte betalas ut eller betalas tillbaka.
På belopp som skall betalas ut eller betalas tillbaka enligt första stycket skall ränta respektive avgift betalas i enlighet
med föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2007:204).

Exempel av ett  förhållande är under 2006
Preliminärt utbetalat Bostadsbidrag :
jan - 725
feb - 725
mars 725
april - 725
Maj - 725
Juni - 725
Juli - 725
aug - 725
SEN ... en sänkning med 225 ... ( av någon anledning .... )
Sep - 500
Okt - 500
Nove - 500
Dec - 500

Det visade sig DÄREMOT att belopp 725.00 VAR korrekt och den totala bidragssumman ska vara : 8. 700 :- / År
MEN genom att i perioden göra en sänkning med 225 :- / 4 månader Höst
hamnade man i förhållandet 22 §
och " under 1.200 :- betals ej ut " då sänkningen och totaldifferens endast nådde 900 :- 

så ... 
när vi läser om " Minskning av utbetalda bostadsbidrag "
och " Mindre bidragbehov
" .... beror det inte alltid på korrekt fakta ...

/ hmmm =(

ANNONS
Av D&G - 1 februari 2007 22:18

David & Goliat är ombud i ett ärende rörande Bostadsbidrag där sökande nekats bidrag pga för stort fortsatt umgänge med sin fd. sambo

OBS !
Sökande uppfyller alla andra "krav" men Nekas hjälp endast pga " umgänge möjlighet 8ggr / mån och visst gemensamt hushåll = Sambo. "

Kort Fakta om sökande :
Ensamstående Mamma Sara med hemmaboende son 16 år .
Gemensam vårdnad med fadern, Arne. Sökande träffade under våren 2000 Micke. Under tiden fram till sommaren 2001 var sökande och sonen ( då 11 år ) bosatta och folkbokförda i egen bostad / hyresrätt och hade under den här perioden  bostadsbidrag , som ensamstående förälder.
När hon och sonen sommaren 2001  sedan flyttade in i Mickes bostad meddelades FK om de nu ändrade bostadsförhållandet - varpå bostadsbidraget upphörde
.


Aktuellt / Nu , ca 5 år senare ...
flyttar Sara och sonen ( nu 16 år ) från Micke och skaffar på nytt egen bostad ca. 3 MIL från MICKE / fd sambo -  men nekas sin möjlighet till den hjälp hon 5 år tidigare fått - FK anser inte längre att hon kan ses som ensamstående utan fortfarande SAMBO. F om September 2006  är hon
och sonen bosatta och folkbokförda på adress som bidrag söks för.

Trots att hennes situation är densamma som då
men med några undantag såsom ;
- idag arbetssökande  ( tidigare en fast anställning )
- idag större behov av egen bostad ( b la personliga skäl sjukdom )
- idag träffas Micke och Sara ca 8 dgr / mån

8 ggr  - även ett mycket lågt antal dagar i jämförelse med antalet innan dom flyttade ihop ,  dvs den då tidigare berättigade ” bostadsbidrags perioden” .Utdrag av Första överklagandet  här :

Till berörda parter
Försäkringskassans beslut att inte bevilja sökanden bostadsbidrag framgår att grunden  för beslutet var att ” sökanden anses ha så stort fortsatt umgänge med Micke (8 ggr / månad och tidigare sambo) därav föreligger ingen rätt till bostadsbidrag som ensamstående. ”


Vi motser därför tacksamt svar på följande frågor :

1.  Sen när och med stöd från vilken lag
- ansvarar, och i så fall även utför, Sveriges Försäkrings Kassa
kontroll på sökandes umgängeskrets ?

2.  Vad och vem - definieras som umgänge?
- Mor och far föräldrar ?
-  Allt för hög frekventa besök hos vänner och grannar ?
- Definierar man kanske endast former med mer sexuellkaraktär såsom tillfälliga förbindelser, pojkvänner och älskare m fl som umgänge ?

3.  Hur går dessa kontroller till ?
- Finns det en lista där man ska ange vilka man umgås med
och hur ofta man umgås ?
- Hur uppdateras den i så fall - veckovis eller månadsvis ?
- Finns det  även en separat Intygningsplikt från den beviljade bidragstagaren att han/hon inte får ha eller återgå till ett fortsatt  förhållande med en fd. pojk / flickvän ,  man/fru eller sambo ?

4.  Vad säger ( och med stöd från vilken lag § ? ) straffet OM detta
” brott ” till trots - sker trots allt ?

- Återbetalningsskyldighet ? Hela bidraget eller delar av det ?
Slår man kanske ut bidragsbeloppet / månad till belopp / dag där återbetalningsbelopp sedan beräknas till antalet dagar som umgänge skett?

5. Retroaktiv kontroll
Er beslut innebär att det finns en retroaktiv kontroll från FK´s sida.
Att i alla de fall där en t ex ensamstående mamma med 1 barn ( som haft bostadsbidrag under allt från månader till år ) en dag meddelar FK att en förändrad** bostadssituation uppkommit – DÅ får sitt umgänge kontrollerat
- bakåt i tiden ( och med risk för återbetalning OM " umgänge " enligt FK  varit allt för ....  omfattande )

** Förändrad bostadssituation - då hon t ex fått en pojkvän och efter en
tid bestämt sig för att flytta ihop med honom .

Vad är då enligt FK en rimlig tidsrymd för det ”umgänge”
som trots allt krävs för att kunna stämma av huruvida man passar tillsammans innan det stora klivet till ett samboförhållande ?


6 . 8 dagar / per månad , anses ” så stort fortsatt umgänge ”
- Om nu umgänge i antal 8 dgr / mån är för många antal dagar ....
- VAD är då de rekommenderade antalet ?
- Ser man skillnad på övernattning och heldagsbesök ?
- vid semester och långväga besök , ska man ansöka om tillfälligt tillstånd ?
 OM - Vad heter och hur ser dessa blanketter ut ?

7 . Gemensam ansökan ?!
” Ni är däremot välkomna med en gemensam ansökan ”
- Två personer, två olika folkbokföringar och två olika bostadsadresser
Vänligen ; beskriv HUR en sådan ansökan ser ut ?

9. Vad klassar ni statusen för den sökande ?
Med hänvisning till FK svar :
” därav föreligger ingen rätt till bostadsbidrag som ensamstående. ” ( ? )

Har sökande kanske valt fel blankett ?
-
Finns annan blankett än den valda blankett pdf Fk5099
Bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdom - hyrd bostad (en sökande) ”

Ovanstående med innehåll där sakfrågor dras till sin spets och även är skrivna i viss ironi… Faktum är trots allt, att frågorna är ställda mot bakgrund av hur ert beslut - både är formulerat och vad det är grundat på samt de konsekvenser beslutet innebär i olika förhållande i ett större perspektiv
____________________________________________
Se gärna besvarande och fortsättningen ....

Ärendet Nu Oktober 2007 , pågående i Länsrätten Östergötland
// Vart tog ekonomi aspekt och särbo begreppet mm vägen?

/ D & G

ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se