Alla inlägg under maj 2006

Av D&G - 1 maj 2006 08:32

Bakgrundsfakta :
Jag har en enskild Firma som är aktiv sen 10år tillbaka samt 
ett vilande komanditobolag .I KB bolaget finns fn endast min Far
och jag , som ansvarig .

I April 2006 får jag brev från en bank ( 30 mil ifrån)där man meddelar att 
" pga av utebliven betalning och div. påminnelser har man nu stängt av mitt bankkontonNr XXXXXX som KB bolaget haft hos dom. Man återsänder
även 124.00 :- , de belopp som fanns kvar på konto vid avslutet "

Jag läser och sitter sen som ett frågetecken .
Vänta lite nu! Jag har aldrig öppnat något konto ?
KB bolaget aldrig varit aktivt och varför skulle jag OM isf välja en bank
30 mil härifrån ? 124.00 :- insatta på ..Hallå ?! Min enkilda firmas konto ?
Hur fick dom  detta kontonummer ?
Får dom blanda in olika företag på eget bevåg ?

Tankar och frågor var många och jag tillbringade därefter X antal timmar med telefonsamtal  till namngivna handläggare mm för att på något sätt
få klarhet i detta  såsom HUR hade det blivit så här och VAD hade banken tänkte göra åt det .

Här nedan följer exakat vad jag efter 0 - feedback skrev och sedan sände
 till 6 st Bankkontor , länskontor , huvudkontor och lokalt kontor samt
div klagamålsavdelningar.

För kännedom till dig inom XXX Banken :

ÄRENDE :
” Det är inte alltid så lätt att hålla isär sina åtagande som företagare ”
Utalande från Handläggare Mr. X, XXX Bank , Ankeborg

HISTORIK
Fredagen den XXX fick jag via posten en tillsänd ”affärssammanställning” se kopia A
med information av kontoavslut " gällande företagskonto med ägare
Mitt vilande Kommanditbolag med handskriven information
” bankgirot avslutat och anslutningskonto p.g.a
Ej betald faktura för bankgirot ”

TELEFONSAMTAL
Kontakt med handläggare / Mr. X

Jag meddelade ansvarig handläggare per telefon dels fm. samt em. den XXXX :
• Att jag inte vet vad detta handlar om
• Att jag inte har öppnat något konto rörande mitt XXXX KB-bolag
• Att XXXX KB - bolaget aldrig varit aktivt
• Att jag bedriver affärsrörelse i min enskilda firma med konto dit det
kvarvarande saldot 124 :- satts in ( ? )
• Att jag önskar öppningshandlingarna på detta konto för att få klarhet i vad som hänt

Mr. X valde att vid båda tillfällena b la förklara för mig att :
” Det är inte alltid så lätt att hålla isär sina åtagande som företagare ”
och på min önskan att åtminstone titta på öppningshandlingarna ( som givetvis skulle ge oss båda en snabb koll och förklaring ) fick jag även här ett mycket intelligent , förstående och professionellt svar tillbaka:

Mr. X : ” Kontot är avslutat och vi kan därför inte få fram någon information såsom öppningshandlingar och vad spelar det för roll nu ?
Jag menar , kontot är ju avslutat ?? ”

Jag : ” Men snälla , lyssna på mig . Jag vill veta vad som hänt då jag inte öppnat något konto ? Och vadå går inte ?! Givetvis ligger det historik kvar i databasen . ”

Mr. X : ” Jag vet inte hur tydlig jag kan vara , som jag tidigare upprepat :
K  o n t o t ÄR AVSLUTAT !! ”

KONTAKT - MED MIN EGEN BANK OCH KONTAKT
Efter mitt samtal ovan med MR.X kontaktade jag min lokala bankkontakt , XX där han och jag på några minuter får fram att man har blandat ihop de fyra sista siffrorna i org.nummren när detta företagskonto tecknats - av ett HB / Handelsbolag i Ankeborg !

KONTAKT - MED CHEF FÖR MR.X
Eftersom jag som företagare mycket enkelt kan sätta mig in i

• hur mkt fel som kan begås om man har fel gubbar på fel plats
• de konsekvenser ett felaktigt handlande kan generera på kort såväl som lång sikt
trodde jag i min enfald dessutom att det borde vara av både vikt och intresse att ta del av detta ärende om man var chef över XXX kontoret med dess innehåll , och även ansvarig .

Efter att ha kontaktat Chef X som lovade återkomma , efter ett vid tidpunkten bokat möte … och därefter gjort fler försök till kontakt , inser jag att jag bedrog mig - då han valt att inte återkomma till mig .

KONTAKTAD AV HANDLÄGGARE / MR. X
Jag fick för ca. 2 veckor sedan faktiskt en återkontakt .. då MR.X ringde mig för att meddela att det varit mycket svårt och knepigt , därav att det tagit tid men att ” .. .vi har nu äntligen lyckats, efter mycket om och men , att faktiskt (!) återöppna och kontot och fått fram att man blandat ihop siffror i org. numret ” ( säg mig något mer jag inte redan vet … )

Jag påminner ännu en gång om att tillsända mig öppningshandlingarna samt att jag inte är betjänt av att få detta muntligt - utan givetvis vill ha det skriftligt. Vidare att detta inte är de enda defekterna i deras hantering men inser att jag återigen , talar för döva öron. Istället meddelar MR.X mig att jag ska se detta positivt (!!!) då att man efter
n o g a övervägande beslutat att jag får behålla de omtalade 124:-.

FAKTA I ÄRENDET OCH MINA REFLEKTIONER :

Eftersom jag har förstått att jag förmodligen får mer feedback ( och trevligare bemötande ) från en gemen lyktstolpe har jag valt att sammanställa och beskriva ärendet - som har fler fel än endast mixning av Org. Nr med min önskan att det kommer till kännedom för fler och med en sista förhoppning att få svar på följande :

• ÖPPNINGSHANDLINGAR
av berörda företagskontot vv Sänd mig med de handlingar som låg till grund för att öppna KB-bolagets konto

• FELAKTIGA ADRESSUPPGIFTER

1 ) skickad faktura till KB-bolagets komplementär, XXXX istället för till
bolagets adress – dvs enligt uppgifter från PRV bolag / Sundsvall . Uppgifter jag givetvis dubbelkollat i anslutning till detta och dom är korrekta där ? Kontakt Ref : XXX , PRV Bolagsverket

2 ) C/O ADRESS - se kopia B
Jag har varit i kontakt med BGC / Bankgirocentralen där det dessutom figurerar ännu en felaktig adressinformation . Denna gång i form av en
C/O adress riktad till bolaget och med C/O adress även här till bolagets komplementär. Enligt uppgift BGC är det NI som bank, som förser dem med adress och konto uppgifter


• BGC / Bankgirocentralen -
FÖRETAGSKONTO och INFORMATION - se kopia C
Städa bort i ert strul - även på Internet !
Så sent som igår finns fortfarande era felaktigheter Online hos BGC. se


• INSÄTTNING AV ÖVERSKOTT TILL ANNAT BOLAGS KONTO ??
Vad tycker ni jag ska kalla detta ? Hur ersätts Ankeborgsbolaget HB ?
och från vad , Ert deffektkonto?

På eget bevåg har man även letat reda på ett konto man ansåg ” passa ” och utan betänkligheter den XXX fört över dessa 124 :- och detta utan specifikation - till ett ANNAT företagskonto - MIN enskilda firmas konto.
Pengar som med facit i hand tillhör någon annan.

Insättning i direkt överföring
- Borde det inte varit en utbetalningsavi ?

( 124 :- inte 124. 000 :- ... hade jag behövt sitta med allt detta då ? )

• KONTOUTDRAG SAMT RÄTTELSEFAKTURA - se kopia D
I detta kontoutdrag framgår ett minus a´ 124 :- men utan specifikation ??
Att allt detta uppdagades beror på att avgiften för kontot betalats via autogiro riktat till samma konto men nu fanns det inte tillräckligt belopp kvar , för att täcka kontots årsavgift.
Men vart är de obligatoriska års uppgifterna ? Ränta osv


• DE RUBRICERADE FÖRETAGEN ÄR TVÅ OLIKA JURIDISKA PERSONER
Sänd mig Skriftligt material / intygan med innehåll
” fel begått av OSS, banken ”  Mitt XXX KB -bolag innehar ej f- skatt och
är och har alltid varit vilande och har således inte bedrivit någon verksamhet.
Fakta som inför skattemyndighet m fl tack vare detta nu framstår som felaktigt . Jag behöver givetvis skriftligt av er där det tydligt framgår att ni bär ansvaret för allt detta .

• FAKTURA
Jag uppskattar att man efter läst detta inser hur mycket detta påverkat mig och hur mycket tid jag ensam har fått lägga på att både sammanställa
och även söka reda på det jag idag vet .
Som egenföretagare är även min
tid pengar och jag bifogar här även en faktura  - efter er egen praxis då ni
själva som bank ger förseningsavgifter och annat aj aj , när man
inte sköter sig gentemot er .

Faktura
- För nedlagd tid - och om ni så vill , för det exempellösa bemötande
som jag fått utstå.

Ser fram emot Ert svar på mina frågor enligt ovan.

PST ;
DEN SOM TROR JAG FICK SÅ MYCKET SOM ETT " SORRY " TILLSAMMANS
MED EN .... BIO CHECK (?)  - VINNER EN BRÖDROST !!! =(


ANNONS
Tidigare månad - Senare månad
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se